آموزش جامع جوشکاری - کد کالا : 910120806

آموزش جامع جوشکاری

قيمت :15,900 تومان
مقایسه محصولات
آموزش جامع جوشکاری آموزش جامع جوشکاری

آموزش عملی و تئوری از مبتدی تا فوق حرفه ای
فیلم آموزش به زبان فارسی و انگلیسی
به همراه کتاب استانداردهای جوشکاری ولحیم کاری بر اساس استاندارد ملی آمریکا
بیش از 8 ساعت آموزش
تعمیر و بازسازی اجزاء بدنه خودرو
جوشکاری با گازآرگون
جوشکاری باقوس الکتریکی یا برق
برش با گازاستیلن یا هواگاز
و...............

قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.