مجموعه26 سخنرانی- استاد پناهیان (5)( - کد کالا : 25010047681

مجموعه26 سخنرانی- استاد پناهیان (5)(

MP3,Multimediaکد 123 قيمت :11,500 تومان
مقایسه محصولات
مجموعه26 سخنرانی- استاد پناهیان (5)(

1- جواب معترضان دینداری 2- معانی کلمات دینی 3- استقلال انسان 4- مفهوم عبودیت 5- عبودیت به عنوان دیدگاه 6- احساس عبودیت خدا 7- رابطه بین دین و اخلاق 8- ویژگی انس گیری انسان 9- اوصاف بندگی و عبودیت 10- خطرهای مسیر بندگی 11- وجود لوازم بندگی 12- تهدیدات بندگی راهی برای کمال 13- درک حقیقت عبودیت 14- راهنمائی برای دستورات اخلاقی 15- راه دینداری سهل و آسان 16- اراده انسان و تقدیر خدا 17- شب قدر و تقدیر انسان 18- اختیار در بندگی انسان 19- اهمیت صفات بندگی 20- جایگاه عرش الهی 21- شکوه عبودیت 22- عمق معنای عبودیت 23- تفاوت بین قرآن و جامعه 24- خواسته های قلبی انسان 25- مظاهر دین و مظاهر جامعه

قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.