قصه های تربیتی - کد کالا : ketabdost1142

قصه های تربیتی

کتاب قصه های تربیتی نوشته محمد رضا اکبری قيمت :10,000 تومان
مقایسه محصولات
قصه های تربیتی

ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ :
سرشناسه :اک‍ب‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
‏عنوان و نام پدیدآور :ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍درض‍ا اک‍ب‍ری‌
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌، 1381.
‏مشخصات ظاهری :ص‌ 127
‏شابک :‎964-476-002-6
‏یادداشت :ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع :داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌

قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.