صحیفه فاطمیه - کد کالا : ketabdost2189

صحیفه فاطمیه

کتاب صحیفه فاطمیه نوشته حمید احمدی جلفایی قيمت :11,000 تومان
مقایسه محصولات
صحیفه فاطمیه

ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ف‍اطم‍ی‍ه‌ :
سرشناسه :اح‍م‍دی‌ ج‍ل‍ف‍ای‍ی‌، ح‍م‍ی‍د‏‫
‏عنوان و نام پدیدآور :ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ف‍اطم‍ی‍ه‌: خطب‍ه‌ه‍ا، ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار، ادع‍ی‍ه‌، اش‍ع‍ار،
ف‍ض‍ائ‍ل‌، احادیث و ک‍رام‍ات‌ ح‍ض‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌ زه‍را س‍لام‌ال‍ل‍ه‌ع‍ل‍ی‍ه‍ا/ حمید احمدی‌جلفایی.
‏ ‏مشخصات نشر:قم: آستانه مقدسه قم،انتشارات زائر‏‫، 1393.
‏مشخصات ظاهری :‏‫245 ص.
‏شابک ‏‫978-964-6401-67-9:
‏موضوع:فاطمه زهرا ‏‫(س)، ‏‫8؟ قبل از هجرت - 11ق.‏ - فضایل - احادیث

قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.